Prácticum III Fisioterapia

COORDINADORA ACADÉMICA DE PRÁCTICAS:
Dra. Mª Teresa Mingo Gómez
Despacho 1.08, Módulo 4/F
Telf: 975 12 91 19
[email protected]

Denominación: PRÁCTICAS TUTELADAS  
Créditos ECTS: 3 (37,5 h)
Carácter: mixto
Curso: 4º – optativo (Mención en Fisioterapia Pediátrica).  
Centro: Hospital Universitario de Burgos

Guía Docente Practicum III