Prácticum II Fisioterapia

COORDINADORA ACADÉMICA DE PRÁCTICAS:
Dra. Mª Teresa Mingo Gómez
Despacho 1.08, Módulo 4/F
Telf: 975 12 91 19
[email protected]

Denominación: PRÁCTICAS TUTELADAS  
Créditos ECTS: 21 (262,5 h)
Carácter: mixto
Curso: 4º – semestral; obligatorio

Guía Docente Practicum II